Snart är det över. Snart är det slut. Året 2016. Du kanske tycker att du har gjort ett bra 2016, men är ändå inte riktigt nöjd. En känsla av besvikelse och missmod kan infinna sig när du tänker på att du kunde gjort mer, mindre, eller på annat sätt. Hur mäter man sin framgång med placeringar? Handlar det bara om siffror eller är det något mer?

För att ta reda på hur du lyckats erbjuder jag dig ett självuppskattningstest, en enkel utvärdering. Det här är allmänna generella frågor, men precisera gärna för att få mer lärdomar om dig själv. Reflektera, begrunda och ta god tid på dig. Lär dig förstå varför du har gjort si eller så. Ta fram förstoringsglaset och se allt i ljuset både det som är bra och det som är dåligt. Spar och repetera inför 2018 osv. Så – hur gick det?

Vilka förväntningar hade du inför 2016?
Hur mycket överstämde dina placeringar med det du tänkte inledningsvis? Varför?
Vad var bra med dina placeringar? Vad är du mest nöjd med? Varför? Finns det samband, tecken, agerande?
Vad var mindre bra/dåligt? Varför? Finns det samband, tecken, agerande?
Var har du hämtat kunskap/intryck/synpunkter? Vad har funkat/inte funkat?
Vilka lärdomar tar du med dig av ditt agerande?
Vill du ändra något och i så fall vad?
Övriga funderingar om 2016?
Hur nöjd är du med totala resultatet för året på en skala 1-10?

Ditt beslut och din plan inför 2017.
Vilka förväntningar har du på 2017?
Vilket resultat vill du ha uppnått 2017-12-31?
Hur mycket tid vill du lägga ned under året?
Vilket tillvägagångssätt vill du använda? Hur vill du dina investeringar ska göras?
Vad nytt vill du plocka in av kunskap, strategi, riskhantering etc.?
Vilka nya vanor i din vardag vill du införa som du tror påverkar dina investeringar och din nöjdhet?
Hur vill du följa upp dina planer/strategier under året?
Hur kan du förenkla och förbättra ditt arbete med investeringar?
Hur kan du mentalt/fysiskt stärka dig?
Vilka forum/experter/nätverk vill du följa och hur?
Hur vet du att du gjort allt du kan?

På min hemsida www.irenejansson.se finns även ett gratistest om ekonomiska drivkrafter att ladda ned. Gör du testet där får du ännu mer info om dig själv, så börja 2017 med en storinventering i dig själv för att lyckas med allt du företar dig.

 

Föreläsare, inspiratör och författare.
Böckerna ”Ekonomi med hjärta” samt ”Entreprenörskap; från idé till verklighet” finns att köpa på Adlibris och Bokus.      

Mina avanzadepåer har presterat 2,49 %  respektive 15,95  %  i år.

Feedback. Och du får gärna kommentera eller ha synpunkter på det jag skriver. All feedback är bra och mottas tacksamt. E-post: irene@irenejansson.se