Hur ska Sara lyckas när livet är fullt av hinder? Om hur kultur påverkar barnens liv.

Att vara barn och växa upp i en värld full av materiell fokusering från alla håll är inte lätt. Speciellt som många saker kryper ner i åldrarna och tas som en naturlig del i barnens vardag; smartphones, iPads, märkeskläder, utlandsresor, sportutrustningar med mera. Att längta och inte självklart kunna ta del av allt, är utgångspunkten i ett bokmanus. Handlingen förs fram i korta kapitel där motgångar, hinder, resulterar i ett positivt slut. En klassisk dramaturgi.

Möte med barngruppen Fiskarna, Brännkyrka Församling.

Hur tacklar ett barn en situation med känslor av längtan, avund och utanförskap? Och hur kan en berättelse föra fram budskap om hopp, tro, egenkraft och drömmar ur ett barns perspektiv? Att se möjligheter, trots tvivel, missmod? Manuset bygger på att gå från en längtan till att förverkliga den, utan försköning, pekpinnar eller hurtfriskhet. Att gestalta något som bygger på livskraft, kärlek till sig själv, och andra. Syftet är att skapa en ärlig, realistisk berättelse utifrån en 8-årings vardag, och låta 7 – 12 åringar tycka till, påverka, om frågor som är betydelsefulla för ett barn idag.

Manuset/projektet förenar det materiella ytliga begäret med tankar om generositet, tacksamhet, förståelse, kärlek och förmågan att hjälpa andra. Sammantaget är det en berättelse om ett barns liv i vår moderna värld och förverkligande av drömmar. En berättelse som ska inspirera till samtal i och utanför kyrkan, och i hela familjen.