Det är inte rätt att föräldrar med hög inkomst ska kunna spara hela barnbidraget, medan de med låg inkomst har barnbidraget för att kunna täcka kostnader. Genom vårt nuvarande upplägg med barnbidraget ökar vi de ekonomiska klyftor som redan finns.

Barnbidraget infördes 1937

Wikipedia visar att år 1937 infördes ett behovsprövat barnbidrag med syfte att minska barnfattigdom. År 1948 ersattes det med ett allmänt barnbidrag och alla familjer med barn skulle få det oavsett inkomst. Det allmänna barnbidraget var då 260 kronor per barn och år (motsvarande 4 560 kronor år 2008). Idag uppgår det allmänna barnbidraget till 1 050 kronor per månad för alla barn upp till 16 år. Föräldrar med gemensam vårdnad delar lika på bidraget. Familjer med fler än ett barn får flerbarnstillägg.

Barnbidraget ökar de ekonomiska klyftorna

Jag tycker att barnbidraget ökar de ekonomiska klyftorna i samhället. Alla vet vi att inkomst varierar mycket och det finns familjer som är mycket förmögna men ändå har barnbidrag. Men hur kan dessa familjer behöva ett bidrag? Bidrag är väl något som man är i behov av. Någonstans har det gått snett. Många familjer kan alltså låta barnbidraget gå rakt in på ett konto avsett för barnen att förbruka i vuxen ålder. Resultatet blir att vissa barn kan hämta ut 226 800 kronor när de fyller 18 år (beräknat på dagens belopp, 2017).

Det kan inte vara rätt att staten ska sörja för ett sparkonto till vissa barn. Det ökar de ekonomiska klyftorna på ett mycket odemokratiskt sätt. Visserligen är inte livet rättvist, men här tycker jag inte det känns rätt när det är så uppenbart att vissa kan sko sig på samhällets bekostnad.

Låt barnbidraget bli behovsprövat

Om jag har ett behov av något så måste jag väl ansöka om det? Precis som bostadsbidraget? Alla idag som är i behov av bostadsbidrag måste ansöka om det. Det är alltså anpassat till inkomst och det är noga reglerat vem som ska få och vem som inte ska få. Precis så borde det även vara med barnbidraget.

Fram för en mer jämlik bidragsform som gynnar de som verkligen är i behov av det!

Föreläsare, författare, coach